Sim Lục Quý 0 Đầu Số 05

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0898.87.9559 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
2 089.888.5445 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
3 0898.87.0033 800.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
4 0898.876.777 5.500.000 Mobifone Sim tam hoa Đặt mua
5 0898.87.0077 1.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
6 089.887.887.6 2.100.000 Mobifone Sim Mobifone Đặt mua
7 0898.87.1331 800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
8 089.887.4994 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
9 0898.87.5445 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
10 089.887.7557 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
11 089.887.4224 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
12 0898.87.2277 1.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
13 0898.87.0202 800.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
14 0898.87.3300 800.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
15 089.887.6644 1.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
16 0898.87.0044 800.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
17 0898.87.1919 1.800.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
18 0898.879.888 25.000.000 Mobifone Sim tam hoa Đặt mua
19 089.888.0220 1.700.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
20 0898.87.0022 800.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
21 0829.81.9999 120.000.000 Vinaphone Sim tứ quý Đặt mua
22 089.887.3434 1.000.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
23 089.88.75557 1.000.000 Mobifone Sim tam hoa giữa Đặt mua
24 089.886.9229 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
25 0898.87.2020 1.000.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
26 089.887.7474 1.000.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
27 0898.883.777 9.000.000 Mobifone Sim tam hoa Đặt mua
28 0898.87.2211 800.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
29 0898.87.1818 1.800.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
30 0898.870.246 800.000 Mobifone Sim Mobifone Đặt mua
31 089.887.7373 1.000.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
32 089.888.2772 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
33 089.887.4400 1.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
34 0898.87.1771 800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
35 0856.00.3333 35.000.000 Vinaphone Sim tứ quý Đặt mua
36 089.887.5544 1.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
37 089.887.3443 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
38 0898.884.777 7.000.000 Mobifone Sim tam hoa Đặt mua
39 089.888.1551 2.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
40 0898.87.0404 1.000.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
41 0898.87.2200 800.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
42 0898.868.867 3.500.000 Mobifone Sim Mobifone Đặt mua
43 089.887.3553 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
44 089.887.4664 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
45 0898.87.5665 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
46 0898.87.0660 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
47 0898.868.861 3.000.000 Mobifone Sim Mobifone Đặt mua
48 0898.87.3344 800.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
49 089.887.8800 1.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
50 089.887.4848 1.000.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
51 0898.86.9449 800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
52 089.888.4554 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
53 089.887.4884 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
54 089.887.5511 1.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
55 0898.87.9449 800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
56 089.888.0246 4.000.000 Mobifone Sim tam hoa giữa Đặt mua
57 0898.86.9944 1.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
58 089.887.4114 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
59 089.888.4664 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
60 0898.87.3030 1.000.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
61 089.887.4334 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
62 0898.87.5775 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
63 089.888.0330 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
64 089.887.7447 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
65 0898.869.777 5.500.000 Mobifone Sim tam hoa Đặt mua
66 089.888.4224 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
67 0898.87.2772 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
68 0898.87.5005 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
69 089.887.6262 1.700.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
70 089.887.5454 1.000.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
71 089.887.7171 1.300.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
72 089.888.0110 1.500.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
73 0898.878.872 1.700.000 Mobifone Sim Mobifone Đặt mua
74 0898.87.0550 1.000.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
75 0898.87.3355 1.000.000 Mobifone Sim kép Đặt mua
76 089.888.5115 1.800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
77 0898.868.864 2.000.000 Mobifone Sim Mobifone Đặt mua
78 0898.87.1414 800.000 Mobifone Sim lặp Đặt mua
79 0898.87.0440 800.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
80 089.888.0440 1.200.000 Mobifone Sim gánh đảo Đặt mua
Tổng Đài Nhà Mạng
 • VIETTEL

  Tổng đài 24/24:
  1800.8098 - 1800.8168

  Đường dây nóng:
  0989.198.198 - 0983.198.198

  Các đầu số nhận biết:
  096 - 097 - 098 - 086 - 03

 • MOBIFONE

  Tổng đài 24/24:
  1800.1090 - 9090

  Đường dây nóng:
  0908.144.144

  Các đầu số nhận biết:
  090 - 093 - 089 - 07

 • VINAPHONE

  Tổng đài 24/24:
  1800.1091

  Đường dây nóng:
  0912.48.1111 - 0918.68.1111 - 0914.18.1111

  Các đầu số nhận biết:
  091 - 094 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 088

 • VIETNAMOBILE

  Tổng đài:
  789 - 0922.789.789

  Tổng đài tự động:
  123 - 0922.123.123

  Các đầu số nhận biết:
  092 - 052 - 056 - 058

 • GMOBILE

  Tổng đài:
  196 - 0993.196.196

  Tổng đài tự động:
  199

  Các đầu số nhận biết:
  099 - 059

 • ITELECOM

  Tổng đài:
  19001087

  Các đầu số nhận biết:
  087