Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0394.171.968 700.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
2 0337.301.968 700.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
3 0385.73.1968 1.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
4 093.24.1.1968 3.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
5 038.85.9.1968 1.100.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
6 037.379.1968 2.480.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
7 0332.66.1968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
8 03.3689.1968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
9 0332.99.1968 3.810.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
10 0352.07.1968 3.410.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
11 038.333.1968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
12 097775.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
13 038.345.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
14 0333.79.1968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
15 0379.66.1968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
16 0949.61.1968 2.100.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
17 0948.40.1968 1.015.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
18 0945.24.1968 1.100.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
19 0943.401.968 910.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
20 0937.02.1968 1.620.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
21 0939.6.4.1968 1.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
22 0907.7.4.1968 1.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
23 0932.9.5.1968 1.960.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
24 0907.51.1968 1.820.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
25 0907.8.6.1968 3.430.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
26 0907.2.5.1968 2.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
27 0939.4.8.1968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
28 0939.8.7.1968 2.480.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
29 0907.9.2.1968 1.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
30 09.07.10.1968 5.660.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
31 09.31.03.1968 5.190.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
32 0939.7.2.1968 2.250.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
33 0932.8.1.1968 2.930.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
34 0907.6.6.1968 7.300.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
35 0939.6.1.1968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
36 0939.2.5.1968 2.460.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
37 0907.4.8.1968 2.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
38 0907.5.7.1968 2.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
39 0907.9.5.1968 2.700.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
40 09.01.07.1968 6.160.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
41 0907.9.3.1968 1.970.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
42 0901.2.7.1968 2.400.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
43 09.07.04.1968 4.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
44 0329.72.1968 1.950.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
45 0358.841.968 1.490.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
46 0918.27.1968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
47 0916.51.1968 2.050.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
48 09.19.07.1968 7.600.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
49 0949.77.1968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
50 0936.49.1968 1.445.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
51 0353.92.1968 1.043.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
52 0336.73.1968 1.600.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
53 0924.39.1968 1.330.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
54 0945.90.1968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
55 0928.07.1968 4.550.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
56 0342.131.968 2.900.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
57 0364.2.1.1968 1.870.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
58 0334.53.1968 833.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
59 0929.221.968 3.130.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
60 0326.48.1968 980.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
61 0941.491.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
62 0379.781.968 2.900.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
63 0922.751.968 1.900.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
64 0928.38.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
65 0399.38.1968 1.810.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
66 0342.721.968 550.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
67 092.44.11.968 750.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
68 0908.011.968 13.300.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
69 0376.981.968 1.100.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
70 0963.641.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
71 0357.44.1968 833.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
72 0901.29.1968 3.100.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
73 0337.531.968 550.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
74 0962.701.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
75 093246.1968 1.450.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
76 0396.611.968 1.600.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
77 096.313.1968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
78 0929.071.968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
79 0379.011.968 2.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
80 0946.431.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
81 0911.4.9.1968 2.490.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
82 0385.2.2.1968 4.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
83 0925.57.1968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
84 0339.75.1968 2.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
85 0358.201.968 650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
86 0363.48.1968 1.175.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
87 0363.101.968 910.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
88 0984.9.5.1968 5.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
89 0368.391.968 910.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
90 0964.161.968 4.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
91 038.554.1968 870.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
92 0334.96.1968 1.980.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
93 0328.371.968 650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
94 035.886.1968 2.460.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
95 0949.731.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
96 09.24.04.1968 1.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
97 0335.941.968 930.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
98 03.29.01.1968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
99 0327.63.1968 980.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
100 0904.31.1968 3.290.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
101 0394.32.1968 833.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
102 0929.181.968 3.250.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
103 0938.6.7.1968 2.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
104 0922.581.968 1.450.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
105 0924.301.968 1.290.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
106 0354.4.7.1968 1.330.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
107 0398.181.968 2.320.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
108 0949.761.968 1.036.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
109 09.25.04.1968 4.200.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
110 0365.79.1968 2.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
111 0901.38.1968 8.260.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
112 092.29.9.1968 1.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
113 0376.00.1968 826.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
114 0989.501.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
115 0933.971.968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
116 0929.031.968 2.300.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
117 0356.421.968 650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
118 0962.671.968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
119 0937.21.1968 1.810.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
120 03456.0.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status