Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 09.25.02.1968 53.700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
2 09.23.06.1968 53.700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
3 093.888.1968 39.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
4 0901.19.19.68 25.900.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
5 09.35.35.1968 25.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
6 09.1168.1968 23.550.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
7 0922.221.968 22.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
8 03.6666.1968 22.400.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
9 0908.22.1968 22.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
10 093.999.1968 19.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
11 0933.63.1968 18.700.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
12 0928.19.1968 16.600.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
13 092.123.1968 16.600.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
14 0928.29.1968 16.600.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
15 0928.99.1968 16.600.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
16 0983.18.1968 16.400.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
17 0901.67.1968 15.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
18 0983.09.1968 14.700.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
19 0981.19.19.68 14.600.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
20 0986.13.1968 14.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
21 0969.79.1968 14.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
22 0963.22.1968 14.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
23 09.25.07.1968 13.700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
24 0908.011.968 13.400.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
25 0912.011.968 12.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
26 097.199.1968 11.700.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
27 0925.1919.68 11.700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
28 09.26.08.1968 11.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
29 0938.55.1968 11.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
30 09.24.08.1968 10.900.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
31 0901.6.3.1968 10.900.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
32 0333.86.1968 10.700.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
33 0926.031.968 8.990.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
34 03.3579.1968 8.880.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
35 0932.79.1968 8.440.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
36 0903.381.968 8.430.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
37 0901.38.1968 8.390.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
38 0985.961.968 8.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
39 0972.11.1968 7.860.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
40 03.5678.1968 7.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
41 0937.72.1968 7.790.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
42 0965.771.968 7.760.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
43 0929.47.1968 7.550.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
44 09.28.05.1968 7.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
45 09.29.11.1968 7.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
46 09.25.01.1968 7.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
47 09.27.06.1968 7.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
48 09.22.02.1968 7.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
49 09.23.05.1968 7.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
50 09.23.01.1968 7.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
51 09.21.05.1968 7.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
52 09.19.07.1968 7.400.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
53 034579.1968 7.400.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
54 0987.38.1968 7.400.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
55 0988.93.1968 7.400.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
56 03.7775.1968 7.240.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
57 039.686.1968 7.240.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
58 032.686.1968 7.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
59 033.799.1968 7.210.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
60 037.567.1968 7.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
61 0963.321.968 7.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
62 0963.961.968 6.750.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
63 0907.6.6.1968 6.590.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
64 09.27.07.1968 6.550.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
65 09.24.07.1968 6.540.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
66 09.23.03.1968 6.540.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
67 09.22.01.1968 6.530.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
68 09.24.05.1968 6.520.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
69 09.27.01.1968 6.520.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
70 0967.91.1968 6.450.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
71 0929.961.968 6.450.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
72 096.179.1968 6.300.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
73 0967.55.1968 6.260.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
74 0965.78.1968 6.260.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
75 0927.891.968 6.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
76 0919.021.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
77 0969.26.1968 5.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
78 0907.031.968 5.650.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
79 09.01.07.1968 5.640.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
80 0967.111.968 5.620.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
81 0932.99.1968 5.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
82 096.313.1968 5.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
83 0366.191968 5.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
84 0914.66.1968 5.370.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
85 0987.06.1968 5.290.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
86 098.798.1968 5.250.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
87 0325.551.968 5.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
88 09.23.09.1968 5.190.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
89 0333.881.968 5.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
90 0977.121.968 5.180.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
91 09.07.10.1968 5.180.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
92 0922.68.19.68 5.180.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
93 0984.9.5.1968 5.030.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
94 0345.271.968 5.030.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
95 098.543.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
96 09.31.03.1968 4.980.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
97 097.128.1968 4.880.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
98 097.159.1968 4.870.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
99 0969.3.4.1968 4.850.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
100 0961.301.968 4.850.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
101 0918.57.1968 4.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
102 0963.47.1968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
103 0969.48.1968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
104 0987.931.968 4.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
105 0963.92.1968 4.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
106 097.18.1.1968 4.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
107 096.15.9.1968 4.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
108 097775.1968 4.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
109 0987.15.1968 4.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
110 096964.1968 4.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
111 0979.711.968 4.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
112 09.07.04.1968 4.590.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
113 0395.19.19.68 4.550.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
114 032.9991.968 4.540.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
115 0399.94.1968 4.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
116 0964.161.968 4.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
117 0937.891.968 4.450.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
118 03.29.07.1968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
119 09.07.06.1968 4.390.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
120 0974.991.968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1968 : ec8fb2cef912da2119cf0e42a0257f13

DMCA.com Protection Status