Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 093.24.1.1968 3.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
2 0567.72.1968 880.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
3 0589.07.1968 880.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
4 0587.81.1968 810.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
5 0583.74.1968 810.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
6 0563.38.1968 810.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
7 0566.41.1968 810.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
8 0584.86.1968 810.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
9 097775.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
10 0948.40.1968 1.015.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
11 0945.24.1968 1.100.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
12 0949.61.1968 2.100.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
13 0943.401.968 910.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
14 0937.02.1968 1.620.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
15 0939.4.8.1968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
16 09.31.03.1968 5.190.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
17 0907.2.5.1968 2.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
18 0907.7.4.1968 1.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
19 0907.9.2.1968 1.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
20 0939.7.2.1968 2.250.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
21 09.07.10.1968 5.660.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
22 0907.51.1968 1.820.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
23 0932.9.5.1968 1.960.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
24 0939.6.4.1968 1.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
25 0907.8.6.1968 3.430.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
26 0939.8.7.1968 2.480.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
27 0932.8.1.1968 2.930.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
28 09.07.04.1968 4.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
29 0907.4.8.1968 2.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
30 0907.6.6.1968 7.300.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
31 0939.6.1.1968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
32 0907.9.5.1968 2.700.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
33 0939.2.5.1968 2.460.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
34 0907.5.7.1968 2.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
35 09.01.07.1968 6.160.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
36 0907.9.3.1968 1.970.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
37 0901.2.7.1968 2.400.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
38 0916.51.1968 2.050.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
39 0918.27.1968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
40 09.19.07.1968 7.600.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
41 0949.77.1968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
42 0936.49.1968 1.445.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
43 0921.871.968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
44 0926.97.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
45 0929.361.968 3.380.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
46 0924.85.1968 1.530.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
47 0967.491.968 2.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
48 0941.481.968 1.760.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
49 09.25.11.1968 3.640.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
50 0938.26.1968 5.430.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
51 0564.9.3.1968 780.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
52 0945.90.1968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
53 093.999.1968 19.700.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
54 0922.131.968 960.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
55 0523.59.1968 595.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
56 0986.641.968 2.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
57 0963.741.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
58 0923.41.1968 990.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
59 0566.96.1968 770.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
60 0923.26.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
61 0917.301.968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
62 0522.29.1968 595.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
63 0922.781.968 1.450.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
64 0949.15.1968 3.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
65 0921.251.968 1.550.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
66 0522.281.968 930.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
67 09.25.04.1968 4.200.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
68 0961.451.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
69 0961.411.968 2.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
70 09.24.04.1968 1.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
71 09.24.07.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
72 0928.50.1968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
73 0988.93.1968 6.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
74 0923.791.968 2.697.500 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
75 0522.481.968 880.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
76 05.66.77.1968 860.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
77 0585.2.6.1968 960.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
78 0922.691.968 3.380.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
79 0927.961.968 770.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
80 0927.6.1.1968 2.160.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
81 0902.50.1968 2.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
82 0911.4.9.1968 2.490.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
83 0929.2019.68 4.250.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
84 096964.1968 4.750.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
85 0925.16.1968 840.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
86 0586.241.968 1.650.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
87 0522.15.1968 770.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
88 0566.69.1968 890.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
89 0933.971.968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
90 0971.541.968 3.020.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
91 0922.14.1968 720.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
92 0901.961.968 4.670.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
93 0925.90.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
94 0933.8.3.1968 4.750.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
95 0925.741.968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
96 0563.221.968 1.450.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
97 0921.5.6.1968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
98 0583.241.968 1.140.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
99 0566.67.1968 960.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
100 0924.141.968 1.040.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
101 0585.671.968 1.100.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
102 0924.381.968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
103 0928.07.1968 4.550.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
104 0928.521.968 1.290.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
105 05.28.01.1968 4.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
106 056.999.1968 7.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
107 096.313.1968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
108 0584.761.968 820.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
109 0921.371.968 840.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
110 0925.601.968 820.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
111 0929.54.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
112 0983.09.1968 15.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
113 0964.171.968 3.030.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
114 0928.54.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
115 0974.941.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
116 0528.6.1.1968 960.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
117 0562.55.1968 1.290.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
118 0929.82.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
119 0917.2.4.1968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
120 0523.69.1968 805.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status