Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 093.24.1.1968 3.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
2 0966.48.1968 4.200.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
3 0967.41.1968 2.900.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
4 0949.61.1968 2.100.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
5 097775.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
6 0918.27.1968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
7 0949.77.1968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
8 0907.5.7.1968 2.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
9 0901.2.7.1968 2.400.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
10 0907.4.8.1968 2.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
11 0932.8.1.1968 2.790.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
12 09.07.04.1968 4.460.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
13 0939.6.1.1968 2.480.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
14 0939.2.5.1968 2.380.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
15 0907.9.5.1968 2.700.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
16 0939.8.7.1968 2.440.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
17 0939.7.2.1968 2.250.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
18 0907.8.6.1968 3.260.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
19 0939.4.8.1968 2.460.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
20 0907.2.5.1968 2.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
21 0968.741.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
22 0989.501.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
23 0949.15.1968 3.710.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
24 0964.001.968 2.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
25 0963.641.968 3.030.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
26 0984.301.968 3.040.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
27 09.28.03.1968 2.160.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
28 0929.2019.68 4.070.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
29 0944.141.968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
30 0961.711.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
31 0917.301.968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
32 098.543.1968 4.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
33 0969.451.968 2.750.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
34 0973.95.1968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
35 0975.92.1968 4.990.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
36 0988.94.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
37 0971.941.968 2.975.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
38 0942.551.968 2.820.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
39 0926.52.1968 2.550.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
40 0931.901.968 2.270.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
41 0964.171.968 2.990.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
42 0962.671.968 4.350.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
43 0928.7.7.1968 2.600.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
44 0909.4.3.1968 2.860.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
45 0963.561.968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
46 0941.301.968 3.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
47 0969.571.968 3.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
48 0911.821.968 3.820.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
49 0948.641.968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
50 0961.40.1968 2.250.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
51 0924.04.1968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
52 0923.85.1968 2.010.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
53 0969.411.968 2.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
54 0969.211.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
55 0922.111.968 3.550.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
56 093.486.1968 3.120.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
57 0911.941.968 2.770.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
58 0964.671.968 3.030.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
59 0943.2.5.1968 2.700.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
60 0949.361.968 2.050.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
61 0925.251.968 2.200.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
62 098.19.7.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
63 0914.481.968 3.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
64 0982.251.968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
65 0944.50.1968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
66 0961.201.968 2.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
67 0973.311.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
68 0941.971.968 3.110.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
69 0935.281.968 2.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
70 0924.16.1968 2.010.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
71 0967.64.1968 3.030.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
72 0949.341.968 2.130.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
73 0939.811.968 2.600.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
74 0914.761.968 3.310.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
75 0925.08.1968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
76 0934.431.968 2.520.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
77 0929.021.968 2.300.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
78 0943.791.968 3.620.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
79 0918.511.968 4.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
80 0922.621.968 5.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
81 0963.541.968 2.680.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
82 0973.301.968 3.510.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
83 093.25.7.1968 2.210.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
84 0971.611.968 4.350.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
85 0971.691.968 2.600.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
86 0901.291.968 3.100.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
87 0918.641.968 3.270.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
88 0966.131.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
89 0927.8.8.1968 4.350.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
90 0964.871.968 3.050.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
91 0911.241.968 4.450.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
92 0936.90.1968 2.980.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
93 0944.061.968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
94 0961.411.968 2.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
95 092.339.1968 3.950.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
96 0935.721.968 2.600.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
97 0967.26.1968 2.990.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
98 09.25.04.1968 2.050.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
99 0969.771.968 4.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
100 0929.031.968 2.300.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
101 0922.711.968 2.800.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
102 0933.8.3.1968 4.750.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
103 0941.051.968 3.120.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
104 0908.131.968 2.800.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
105 0965.44.1968 3.410.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
106 0967.491.968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
107 09.23.10.1968 2.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
108 0971.501.968 3.490.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
109 0977.14.1968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
110 093.24.2.1968 2.640.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
111 09.27.02.1968 2.050.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
112 094.4.03.1968 2.300.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
113 0929.071.968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
114 0932.111.968 4.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
115 0964.971.968 2.975.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
116 0904.2.6.1968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
117 0947.49.1968 3.560.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
118 0925.77.1968 2.010.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
119 096.280.1968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
120 0931.371.968 2.520.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status