Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 093.24.1.1968 3.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
2 097775.1968 4.880.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
3 0949.61.1968 2.130.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
4 0939.4.8.1968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
5 0907.8.6.1968 3.350.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
6 0939.7.2.1968 2.190.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
7 0907.2.5.1968 2.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
8 0939.8.7.1968 2.490.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
9 0907.5.7.1968 2.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
10 0932.8.1.1968 2.860.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
11 0907.4.8.1968 2.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
12 0901.2.7.1968 2.400.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
13 09.07.04.1968 4.790.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
14 0939.6.1.1968 2.480.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
15 0939.2.5.1968 2.460.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
16 0907.9.5.1968 2.700.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
17 0918.27.1968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
18 0916.51.1968 2.050.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
19 0949.77.1968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
20 09.28.08.1968 2.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
21 0925.68.19.68 4.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
22 09.22.12.1968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
23 0967.41.1968 2.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
24 0966.48.1968 3.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
25 0964.6.1.1968 2.990.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
26 0967.13.1968 2.870.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
27 0963.641.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
28 0969.411.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
29 0961.451.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
30 0975.311.968 3.610.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
31 0961.201.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
32 0961.411.968 2.760.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
33 0971.611.968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
34 0962.241.968 3.040.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
35 0964.671.968 3.050.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
36 0964.171.968 2.975.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
37 0973.591.968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
38 0964.871.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
39 0963.561.968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
40 0974.631.968 2.975.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
41 0974.641.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
42 0986.641.968 2.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
43 0965.081.968 3.120.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
44 0971.941.968 3.040.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
45 0973.701.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
46 0972.031.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
47 0964.971.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
48 0962.701.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
49 0967.701.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
50 0966.731.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
51 0981.431.968 3.040.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
52 0973.301.968 3.490.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
53 0965.421.968 3.120.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
54 0984.301.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
55 0974.901.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
56 0964.001.968 2.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
57 0971.501.968 3.490.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
58 0969.451.968 2.760.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
59 0974.941.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
60 0971.541.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
61 0961.241.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
62 0971.061.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
63 0963.541.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
64 0975.491.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
65 0972.471.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
66 0962.671.968 4.350.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
67 0979.48.1968 2.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
68 0963.741.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
69 0942.551.968 2.890.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
70 0987.15.1968 4.630.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
71 0914.761.968 3.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
72 0943.791.968 3.890.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
73 0942.661.968 3.890.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
74 0948.511.968 2.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
75 0904.8.6.1968 2.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
76 0901.961.968 4.670.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
77 0931.901.968 2.270.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
78 0922.11.1968 3.790.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
79 0921.19.19.68 4.310.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
80 0977.38.1968 3.510.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
81 0911.4.9.1968 2.490.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
82 0911.80.1968 3.590.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
83 0911.94.1968 2.760.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
84 0914.2.4.1968 2.790.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
85 0935.30.1968 3.110.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
86 0931.7.4.1968 4.390.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
87 0933.8.3.1968 4.750.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
88 0931.7.2.1968 4.380.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
89 0933.971.968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
90 0932.111.968 3.890.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
91 0928.40.1968 3.050.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
92 090.1731968 3.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
93 0938.6.7.1968 2.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
94 0902.50.1968 2.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
95 090.26.4.1968 2.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
96 0909.4.3.1968 2.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
97 0935.5.1.1968 3.600.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
98 0935.91.1968 3.600.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
99 0935.6.2.1968 3.600.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
100 0918.641.968 3.260.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
101 0904.2.6.1968 2.490.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
102 0944.061.968 2.490.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
103 091.125.1968 3.610.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
104 0929.301.968 4.250.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
105 09.23.10.1968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
106 0945.90.1968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
107 0929.281.968 3.380.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
108 0974.991.968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
109 0921.5.6.1968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
110 0929.631.968 2.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
111 0926.251.968 3.380.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
112 0968.4.5.1968 3.980.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
113 097.191.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
114 0941.971.968 3.280.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
115 0935.721.968 2.520.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
116 0948.931.968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
117 0911.4.5.1968 3.120.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
118 0929.2019.68 4.250.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
119 0922.561.968 3.380.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
120 0917.2.4.1968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status