Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 097775.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
2 09.31.03.1968 5.190.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
3 09.07.10.1968 5.660.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
4 0907.6.6.1968 7.300.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
5 09.01.07.1968 6.160.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
6 09.19.07.1968 7.600.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
7 096.15.9.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
8 09.27.06.1968 6.560.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
9 09.21.05.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
10 0929.47.1968 7.550.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
11 0984.9.5.1968 5.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
12 09.21.09.1968 6.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
13 0929.961.968 7.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
14 0932.79.1968 8.720.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
15 09.24.07.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
16 0907.031.968 7.600.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
17 0922.68.19.68 5.260.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
18 09.25.01.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
19 09.29.11.1968 6.590.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
20 0969.3.4.1968 5.050.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
21 09.22.02.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
22 0977.121.968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
23 0967.111.968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
24 0938.55.1968 6.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
25 09.27.01.1968 6.580.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
26 09.23.05.1968 6.590.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
27 097.159.1968 5.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
28 09.22.01.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
29 0901.38.1968 8.260.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
30 0963.961.968 7.340.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
31 0965.771.968 8.840.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
32 0965.78.1968 6.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
33 09.24.05.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
34 09.07.06.1968 5.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
35 0903.381.968 7.190.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
36 0917.051.968 5.270.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
37 0972.11.1968 7.880.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
38 0969.26.1968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
39 0974.991.968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
40 0963.321.968 7.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
41 0932.99.1968 6.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
42 0926.031.968 8.880.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
43 09.23.09.1968 5.250.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
44 0975.92.1968 5.130.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
45 0938.26.1968 5.430.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
46 096.280.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
47 0967.91.1968 6.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
48 0967.55.1968 6.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
49 0985.961.968 7.020.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
50 0927.891.968 7.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
51 0988.93.1968 6.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
52 09.23.01.1968 7.130.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
53 0925.03.1968 5.440.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
54 0963.92.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
55 0987.38.1968 7.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
56 09.23.03.1968 7.130.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
57 096.313.1968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
58 097.18.1.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
59 098.543.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
60 096.179.1968 6.370.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
61 0919.021.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
62 09.27.07.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
63 09.28.05.1968 6.590.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status