Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 097775.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
2 09.31.03.1968 5.190.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
3 09.07.10.1968 5.660.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
4 09.01.07.1968 6.160.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
5 0907.6.6.1968 7.300.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
6 09.19.07.1968 7.600.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
7 0925.03.1968 5.440.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
8 09.22.02.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
9 0901.38.1968 8.260.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
10 09.21.05.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
11 09.23.09.1968 5.250.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
12 09.29.11.1968 6.590.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
13 097.159.1968 5.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
14 0927.891.968 7.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
15 0985.961.968 7.020.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
16 0917.051.968 5.270.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
17 0963.321.968 7.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
18 09.21.09.1968 6.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
19 0929.961.968 7.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
20 096.280.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
21 0977.121.968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
22 0922.68.19.68 5.260.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
23 0932.79.1968 8.720.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
24 096.15.9.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
25 09.24.05.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
26 0969.26.1968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
27 0967.111.968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
28 098.543.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
29 09.23.05.1968 6.590.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
30 097.18.1.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
31 0967.55.1968 6.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
32 0963.961.968 7.340.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
33 09.27.07.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
34 09.22.01.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
35 0988.93.1968 6.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
36 0938.55.1968 6.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
37 0903.381.968 7.190.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
38 0938.26.1968 5.430.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
39 09.07.06.1968 5.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
40 0907.031.968 7.600.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
41 096.179.1968 6.370.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
42 09.27.01.1968 6.580.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
43 0975.92.1968 5.130.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
44 0984.9.5.1968 5.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
45 0965.78.1968 6.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
46 0926.031.968 8.880.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
47 09.24.07.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
48 0974.991.968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
49 0919.021.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
50 0932.99.1968 6.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
51 09.27.06.1968 6.560.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
52 09.28.05.1968 6.590.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
53 09.23.03.1968 7.130.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
54 09.25.01.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
55 0965.771.968 8.840.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
56 09.23.01.1968 7.130.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
57 0969.3.4.1968 5.050.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
58 0972.11.1968 7.880.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
59 096.313.1968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
60 0967.91.1968 6.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
61 0987.38.1968 7.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
62 0929.47.1968 7.550.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
63 0963.92.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status