Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0931.901.968 2.270.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
2 0925.64.1968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
3 0926.90.1968 1.475.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
4 0922.83.1968 1.240.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
5 0963.47.1968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
6 0963.741.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
7 0964.001.968 2.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
8 0925.6.5.1968 1.990.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
9 0948.741.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
10 0929.77.1968 1.040.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
11 0987.06.1968 4.582.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
12 0921.841.968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
13 0933.501.968 1.750.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
14 09.25.11.1968 3.640.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
15 0968.031.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
16 0929.281.968 3.380.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
17 09.1168.1968 29.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
18 0925.43.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
19 092.888.1968 12.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
20 0961.451.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
21 0925.751.968 1.490.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
22 0927.67.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
23 0923.24.1968 840.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
24 0922.631.968 1.450.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
25 0964.161.968 4.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
26 0926.921.968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
27 0926.321.968 3.380.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
28 0921.82.1968 1.250.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
29 0917.531.968 2.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
30 0928.41.1968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
31 0901.19.19.68 26.300.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
32 0925.881.968 4.630.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
33 0923.41.1968 990.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
34 0925.70.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
35 09.24.05.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
36 0912.011.968 12.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
37 0944.321.968 1.600.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
38 094743.1968 980.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
39 0943.851.968 1.300.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
40 0914.2.4.1968 2.870.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
41 0927.581.968 1.550.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
42 0963.321.968 7.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
43 0969.571.968 3.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
44 096.280.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
45 0922.711.968 2.800.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
46 0924.79.1968 1.100.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
47 0924.19.1968 2.400.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
48 0928.80.1968 945.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
49 097.406.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
50 0965.421.968 3.120.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
51 0925.3.2.1968 2.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
52 0961.40.1968 1.990.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
53 0948.931.968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
54 0929.2019.68 4.250.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
55 0961.411.968 2.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
56 0969.79.1968 14.300.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
57 0972.031.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
58 0921.371.968 840.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
59 09.23.01.1968 7.130.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
60 0963.641.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
61 0927.491.968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
62 0921.871.968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
63 09.27.06.1968 6.560.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
64 0922.981.968 3.380.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
65 093246.1968 1.450.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
66 0927.711.968 990.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
67 0925.84.1968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
68 0925.191.968 890.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
69 0984.9.5.1968 5.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
70 0937.921.968 1.920.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
71 090.1731968 3.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
72 0945.721.968 3.280.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
73 0977.38.1968 3.510.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
74 0928.44.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
75 0904.31.1968 3.290.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
76 0942.331.968 4.450.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
77 09.28.08.1968 2.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
78 0929.051.968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
79 0922.68.19.68 5.260.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
80 0948.1.6.1968 2.160.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status