Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0928.42.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
2 0937.8.5.1968 3.350.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
3 0944.321.968 1.600.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
4 0929.941.968 1.290.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
5 0929.50.1968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
6 0933.8.3.1968 4.750.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
7 0922.74.1968 770.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
8 0917.731.968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
9 096.313.1968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
10 0923.26.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
11 0974.941.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
12 0927.25.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
13 0975.6.3.1968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
14 093.25.7.1968 2.250.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
15 093.486.1968 3.120.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
16 0987.15.1968 4.750.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
17 0949.981.968 4.430.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
18 0917.531.968 2.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
19 096.15.9.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
20 0921.841.968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
21 0909.4.3.1968 2.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
22 0943.791.968 3.890.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
23 0923.41.1968 990.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
24 0933.72.1968 1.480.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
25 0935.6.2.1968 3.600.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
26 098.19.7.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
27 0925.83.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
28 0922.68.19.68 5.260.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
29 0927.67.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
30 0926.90.1968 1.475.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
31 0925.17.1968 1.790.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
32 0971.611.968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
33 0946.411.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
34 0974.641.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
35 0921.251.968 1.550.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
36 0923.64.1968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
37 0965.44.1968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
38 0947.341.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
39 0935.30.1968 3.110.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
40 0931.531.968 1.450.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
41 09.27.07.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
42 0923.911.968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
43 0927.181.968 1.290.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
44 0945.951.968 1.036.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
45 0984.9.5.1968 5.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
46 0961.241.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
47 0972.031.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
48 0962.791.968 3.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
49 0929.301.968 4.250.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
50 0922.581.968 1.450.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
51 0925.46.1968 1.680.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
52 0922.981.968 3.380.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
53 0923.81.1968 1.100.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
54 0989.88.1968 21.700.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
55 0939.26.1968 3.800.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
56 0971.941.968 3.030.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
57 0928.90.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
58 0928.80.1968 945.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
59 0921.871.968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
60 0928.201.968 980.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
61 0963.641.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
62 0908.011.968 13.300.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
63 0925.70.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
64 094.16.1.1968 1.550.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
65 0985.961.968 7.020.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
66 0927.31.1968 2.400.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
67 0927.6.1.1968 2.160.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
68 0942.331.968 4.450.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
69 0962.511.968 4.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
70 0969.451.968 2.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
71 0973.301.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
72 0932.79.1968 8.720.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
73 0925.931.968 820.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
74 0928.40.1968 3.050.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
75 0901.38.1968 8.260.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
76 0923.31.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
77 0929.581.968 1.250.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
78 0947.501.968 980.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
79 0929.961.968 7.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
80 09.2552.1968 1.900.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
81 0937.461.968 1.780.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
82 0928.6.9.1968 2.490.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
83 0967.55.1968 6.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
84 09.25.04.1968 4.200.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
85 0918.641.968 3.350.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
86 0925.3.2.1968 2.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
87 0974.901.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
88 0917.051.968 5.270.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
89 09.25.07.1968 15.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
90 0918.511.968 4.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
91 0973.701.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
92 09.23.01.1968 7.130.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
93 0926.711.968 1.290.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
94 0928.4.6.1968 1.990.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
95 0925.881.968 4.630.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
96 0926.83.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
97 0921.271.968 1.540.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
98 0928.31.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
99 097.191.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
100 0988.93.1968 6.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
101 0945.90.1968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
102 0922.621.968 4.390.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
103 0927.41.1968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
104 0925.191.968 890.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
105 0926.41.1968 1.100.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
106 090.1731968 3.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
107 0925.401.968 610.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
108 0937.80.1968 1.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
109 094.3.05.1968 2.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
110 0969.771.968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
111 0941.461.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
112 098.543.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
113 0928.55.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
114 09.23.05.1968 6.590.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
115 0926.921.968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
116 0969.851.968 3.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
117 0961.711.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
118 0929.001.968 1.690.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
119 0926.031.968 8.880.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
120 09.27.02.1968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status