Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0944.061.968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
2 09.28.03.1968 2.150.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
3 09.27.02.1968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
4 0975.491.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
5 0949.431.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
6 0921.371.968 840.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
7 09.27.07.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
8 0966.48.1968 4.200.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
9 0933.501.968 1.750.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
10 0929.54.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
11 0924.19.1968 2.400.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
12 0912.011.968 12.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
13 0925.6.5.1968 1.990.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
14 0929.32.1968 990.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
15 0923.26.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
16 0922.581.968 1.450.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
17 0926.41.1968 1.100.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
18 09.22.12.1968 3.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
19 0947.801.968 980.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
20 0947.841.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
21 092.272.1968 3.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
22 0965.44.1968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
23 0927.961.968 770.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
24 0929.41.1968 840.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
25 0974.941.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
26 0929.78.1968 1.290.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
27 0914.2.4.1968 2.870.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
28 0922.921.968 3.380.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
29 0928.80.1968 945.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
30 0922.061.968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
31 0949.761.968 1.036.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
32 0929.77.1968 1.040.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
33 0925.3.2.1968 2.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
34 092.198.1968 3.100.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
35 0925.43.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
36 0919.021.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
37 0927.39.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
38 0922.631.968 1.450.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
39 0987.06.1968 4.582.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
40 0922.11.1968 3.720.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
41 0901.38.1968 8.260.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
42 0963.22.1968 14.300.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
43 0926.921.968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
44 0966.731.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
45 0949.441.968 1.770.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
46 0923.80.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
47 0922.83.1968 1.240.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
48 0933.72.1968 1.480.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
49 0929.65.1968 1.100.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
50 0966.811.968 4.080.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
51 0925.03.1968 5.440.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
52 0986.13.1968 14.100.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
53 0937.921.968 1.920.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
54 0944.751.968 2.360.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
55 0946.691.968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
56 0973.311.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
57 0968.4.5.1968 4.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
58 0973.95.1968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
59 0971.941.968 3.030.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
60 0928.54.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
61 097.191.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
62 0928.40.1968 3.050.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
63 0908.011.968 13.300.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
64 0923.56.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
65 0935.30.1968 3.110.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
66 093246.1968 1.450.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
67 0925.33.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
68 0929.2019.68 4.250.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
69 0947.49.1968 3.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
70 0923.501.968 770.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
71 094.3.05.1968 2.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
72 0928.44.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
73 0923.65.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
74 0924.301.968 1.290.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
75 0928.51.1968 1.240.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
76 0944.741.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
77 0969.211.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
78 0946.391.968 3.280.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
79 0974.631.968 2.975.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
80 0922.07.1968 3.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
81 0967.491.968 2.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
82 0963.541.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
83 0927.6.2.1968 2.160.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
84 0971.541.968 3.020.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
85 0926.251.968 3.380.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
86 0949.271.968 1.036.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
87 0949.731.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
88 0948.1.6.1968 2.160.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
89 0935.721.968 2.560.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
90 0929.221.968 3.130.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
91 0923.381.968 1.410.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
92 0967.84.1968 2.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
93 0989.501.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
94 09.25.04.1968 4.200.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
95 0962.671.968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
96 0924.97.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
97 0929.971.968 1.290.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
98 0901.961.968 4.670.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
99 0948.511.968 2.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
100 0981.19.19.68 14.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
101 0945.90.1968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
102 096964.1968 4.750.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
103 094.4.03.1968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
104 0927.091.968 1.490.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
105 0926.001.968 1.850.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
106 09.23.05.1968 6.590.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
107 0921.871.968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
108 0928.55.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
109 0931.531.968 1.450.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
110 0907.52.1968 2.900.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
111 0918.511.968 4.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
112 0988.93.1968 6.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
113 0925.2.1.1968 3.290.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
114 0964.161.968 4.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
115 097.6361.968 3.420.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
116 09.21.09.1968 6.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
117 0929.85.1968 770.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
118 0928.32.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
119 0928.61.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
120 0947.661.968 4.430.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status