Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0967.5.3.1968 2.680.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
2 0926.17.1968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
3 0961.451.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
4 0929.54.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
5 0927.05.1968 2.990.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
6 0925.64.1968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
7 09.24.07.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
8 0969.411.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
9 092.136.1968 1.130.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
10 0969.851.968 3.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
11 0949.431.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
12 0977.14.1968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
13 0929.41.1968 840.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
14 0938.6.7.1968 2.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
15 0989.88.1968 21.400.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
16 093.24.2.1968 2.790.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
17 096.179.1968 6.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
18 0924.351.968 1.290.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
19 0963.47.1968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
20 0964.161.968 4.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
21 0923.2.5.1968 1.990.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
22 0935.30.1968 3.110.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
23 092.888.1968 12.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
24 09.23.09.1968 5.260.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
25 0927.31.1968 2.400.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
26 0922.11.1968 3.790.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
27 0923.61.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
28 0925.751.968 1.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
29 09.07.06.1968 5.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
30 0941.481.968 1.760.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
31 0989.501.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
32 0961.411.968 2.760.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
33 0927.711.968 990.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
34 0922.751.968 1.900.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
35 0941.461.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
36 0969.451.968 2.760.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
37 0948.741.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
38 09.29.11.1968 6.580.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
39 0929.631.968 2.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
40 0983.18.1968 18.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
41 0927.091.968 1.490.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
42 0949.211.968 980.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
43 0908.30.1968 1.850.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
44 0983.09.1968 15.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
45 0929.281.968 3.380.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
46 0912.011.968 12.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
47 0943.42.1968 1.900.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
48 0945.951.968 1.036.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
49 0969.48.1968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
50 0947.49.1968 3.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
51 0924.7.1.1968 930.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
52 0928.911.968 3.300.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
53 09.27.01.1968 6.570.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
54 0923.071.968 1.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
55 0967.701.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
56 0904.8.6.1968 2.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
57 093.25.7.1968 2.250.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
58 0929.181.968 3.250.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
59 0928.34.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
60 09.2552.1968 1.900.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
61 0944.061.968 2.490.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
62 0948.971.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
63 092.29.9.1968 1.500.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
64 0924.19.1968 2.400.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
65 0928.72.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
66 0969.211.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
67 0923.991.968 2.225.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
68 0922.061.968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
69 0939.26.1968 3.800.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
70 0928.07.1968 4.550.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
71 0928.55.1968 910.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
72 0972.11.1968 7.880.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
73 0967.64.1968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
74 09.27.06.1968 6.560.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
75 0925.58.1968 700.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
76 0971.061.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
77 0941.931.968 3.300.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
78 0942.551.968 2.890.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
79 0946.391.968 3.280.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
80 09.25.07.1968 15.000.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status