Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 097775.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
2 0967.701.968 3.120.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
3 0964.971.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
4 0961.711.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
5 0974.631.968 2.975.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
6 0966.811.968 4.080.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
7 0971.611.968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
8 0971.941.968 3.030.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
9 098.19.7.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
10 096.280.1968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
11 0974.641.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
12 0972.471.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
13 0984.9.5.1968 5.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
14 0964.871.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
15 0967.55.1968 6.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
16 0969.79.1968 14.300.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
17 0965.081.968 3.120.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
18 0974.901.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
19 0968.031.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
20 096.179.1968 6.370.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
21 0973.301.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
22 0963.641.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
23 0965.421.968 3.120.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
24 0969.451.968 2.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
25 0967.41.1968 2.780.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
26 0975.491.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
27 097.159.1968 5.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
28 0969.3.4.1968 5.050.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
29 0969.211.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
30 097.191.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
31 0964.171.968 3.030.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
32 0965.78.1968 6.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
33 0986.641.968 2.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
34 0962.671.968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
35 0963.561.968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
36 0963.47.1968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
37 0967.84.1968 2.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
38 0968.4.5.1968 4.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
39 0961.971.968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
40 0969.731.968 2.600.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
41 0962.701.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
42 0967.111.968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
43 0964.671.968 3.120.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
44 0961.40.1968 1.990.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
45 0983.18.1968 18.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
46 0975.6.3.1968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
47 0977.121.968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
48 096964.1968 4.750.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
49 0975.311.968 3.610.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
50 0963.321.968 7.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
51 0969.26.1968 5.880.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
52 0974.991.968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
53 0961.451.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
54 0969.771.968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
55 0967.13.1968 2.950.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
56 0977.14.1968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
57 0973.311.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
58 097.6361.968 3.420.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
59 0967.91.1968 6.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
60 0985.961.968 7.020.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
61 0981.19.19.68 14.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
62 096.15.9.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
63 0961.201.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
64 0987.06.1968 4.582.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
65 0973.591.968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
66 0961.411.968 2.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
67 0973.701.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
68 0972.031.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
69 0969.851.968 3.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
70 096.313.1968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
71 097.406.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
72 0966.731.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
73 0975.92.1968 5.130.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
74 0987.38.1968 7.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
75 0962.241.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
76 0967.5.3.1968 2.680.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
77 0962.791.968 3.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
78 0989.88.1968 21.700.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
79 097.18.1.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
80 0969.411.968 2.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
81 0971.541.968 3.020.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
82 0962.511.968 4.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
83 0964.161.968 4.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
84 0979.711.968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
85 0964.001.968 2.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
86 0963.22.1968 14.300.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
87 0969.571.968 3.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
88 0961.241.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
89 0977.38.1968 3.510.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
90 0965.44.1968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
91 0968.741.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
92 0965.771.968 8.840.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
93 0971.061.968 3.120.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
94 0971.501.968 3.490.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
95 0966.131.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
96 097.199.1968 12.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
97 0964.941.968 2.670.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
98 0979.48.1968 2.760.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
99 0987.15.1968 4.750.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
100 098.543.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
101 0983.09.1968 15.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
102 0967.491.968 2.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
103 0963.541.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
104 0967.64.1968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
105 0984.301.968 3.020.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
106 0963.741.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
107 0963.961.968 7.340.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
108 0966.48.1968 3.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
109 0988.93.1968 6.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
110 0973.95.1968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
111 0964.6.1.1968 3.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
112 0989.501.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
113 0981.431.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
114 0986.13.1968 14.100.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
115 0974.941.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
116 0969.48.1968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
117 0972.11.1968 7.880.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status