Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 097775.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
2 093.24.1.1968 3.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
3 0937.02.1968 1.620.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
4 09.31.03.1968 5.190.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
5 09.07.10.1968 5.660.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
6 0939.4.8.1968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
7 0907.2.5.1968 2.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
8 0939.8.7.1968 2.480.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
9 0939.6.4.1968 1.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
10 0932.9.5.1968 1.960.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
11 0939.7.2.1968 2.250.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
12 0907.9.2.1968 1.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
13 0907.7.4.1968 1.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
14 0907.51.1968 1.820.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
15 0907.8.6.1968 3.430.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
16 0907.6.6.1968 7.300.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
17 0907.9.3.1968 1.970.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
18 0907.5.7.1968 2.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
19 0939.6.1.1968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
20 0907.4.8.1968 2.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
21 0939.2.5.1968 2.460.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
22 0901.2.7.1968 2.400.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
23 0907.9.5.1968 2.700.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
24 09.07.04.1968 4.690.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
25 09.01.07.1968 6.160.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
26 0932.8.1.1968 2.930.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
27 0936.49.1968 1.445.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
28 0971.061.968 3.120.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
29 096.15.9.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
30 0937.8.5.1968 3.350.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
31 0938.26.1968 5.430.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
32 0933.971.968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
33 093.25.7.1968 2.250.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
34 093246.1968 1.450.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
35 0964.671.968 3.120.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
36 096.280.1968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
37 0987.06.1968 4.582.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
38 0969.731.968 2.600.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
39 0967.84.1968 2.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
40 0901.29.1968 3.100.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
41 097.191.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
42 0963.741.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
43 0979.711.968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
44 0989.88.1968 21.700.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
45 0974.901.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
46 0964.001.968 2.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
47 0971.941.968 3.030.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
48 096.313.1968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
49 0939.26.1968 3.800.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
50 0973.701.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
51 097.159.1968 5.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
52 0964.161.968 4.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
53 0935.6.2.1968 3.600.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
54 0969.3.4.1968 5.050.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
55 0967.111.968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
56 097.18.1.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
57 0974.631.968 2.975.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
58 0901.6.3.1968 12.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
59 0965.771.968 8.840.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
60 0984.301.968 3.020.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
61 0971.611.968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
62 0967.55.1968 6.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
63 0937.21.1968 1.800.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
64 096964.1968 4.750.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
65 0967.41.1968 2.780.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
66 093.999.1968 19.700.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
67 0964.171.968 3.030.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
68 0986.13.1968 14.100.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
69 0974.641.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
70 0967.491.968 2.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
71 0937.461.968 1.780.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
72 0931.7.2.1968 4.390.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
73 0961.201.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
74 0931.531.968 1.450.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
75 0939.43.1968 2.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
76 0983.18.1968 18.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
77 0969.451.968 2.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
78 0933.501.968 1.750.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
79 0904.531.968 1.020.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
80 0932.111.968 3.890.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
81 0966.48.1968 3.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
82 0969.851.968 3.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
83 0967.91.1968 6.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
84 0975.6.3.1968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
85 098.19.7.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
86 0969.411.968 2.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
87 0967.64.1968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
88 09.07.06.1968 5.000.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
89 0938.6.7.1968 2.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
90 0935.87.1968 1.890.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
91 0986.641.968 2.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
92 0987.38.1968 7.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
93 0902.50.1968 2.990.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
94 0908.011.968 13.300.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
95 0961.711.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
96 0973.591.968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
97 093.486.1968 3.120.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
98 0904.31.1968 3.290.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
99 0968.741.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
100 0965.44.1968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
101 0979.48.1968 2.760.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
102 0936.90.1968 3.140.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
103 0971.501.968 3.490.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
104 0937.80.1968 1.500.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
105 0901.38.1968 8.260.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
106 0972.11.1968 7.880.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
107 0985.961.968 7.020.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
108 0903.381.968 7.190.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
109 0901.961.968 4.670.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
110 0963.47.1968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
111 0975.491.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
112 0975.311.968 3.610.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
113 0974.941.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
114 0964.971.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
115 0962.241.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
116 0931.901.968 2.270.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
117 0969.48.1968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
118 0933.591.968 3.650.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
119 0937.921.968 1.920.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
120 0963.321.968 7.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status