Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 097775.1968 4.880.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
2 0945.24.1968 1.100.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
3 0948.40.1968 1.015.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
4 0949.61.1968 2.100.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
5 0943.401.968 910.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
6 0918.27.1968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
7 0916.51.1968 2.050.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
8 09.19.07.1968 7.600.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
9 0949.77.1968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
10 0949.5.1.1968 1.167.500 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
11 0967.41.1968 2.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
12 0966.48.1968 3.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
13 0969.3.4.1968 5.050.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
14 0984.9.5.1968 5.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
15 0964.6.1.1968 2.990.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
16 0967.13.1968 2.870.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
17 0942.551.968 2.890.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
18 0987.15.1968 4.630.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
19 0943.791.968 3.890.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
20 0942.661.968 3.890.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
21 0914.761.968 3.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
22 0948.511.968 2.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
23 0963.22.1968 14.300.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
24 0967.91.1968 6.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
25 0987.38.1968 7.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
26 0969.79.1968 14.300.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
27 0986.13.1968 14.100.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
28 096.179.1968 6.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
29 0911.4.9.1968 2.490.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
30 0914.2.4.1968 2.790.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
31 0911.94.1968 2.760.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
32 0911.80.1968 3.590.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
33 0917.531.968 1.970.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
34 0941.481.968 1.760.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
35 0945.591.968 1.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
36 0941.981.968 1.770.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
37 0912.011.968 12.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
38 0918.641.968 3.260.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
39 0965.44.1968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
40 0941.491.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
41 0946.431.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
42 0968.741.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
43 0961.711.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
44 0944.741.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
45 0944.271.968 1.600.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
46 0947.341.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
47 0968.4.5.1968 3.980.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
48 0962.511.968 4.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
49 0979.711.968 4.350.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
50 0947.661.968 4.430.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
51 0914.481.968 2.830.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
52 0943.551.968 1.036.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
53 0918.57.1968 4.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
54 0919.021.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
55 0973.95.1968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
56 0944.141.968 2.370.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
57 0947.531.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
58 0942.331.968 4.450.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
59 0983.09.1968 15.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
60 097.406.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
61 094.16.1.1968 1.550.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
62 0965.78.1968 6.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
63 097.191.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
64 097.18.1.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
65 0987.06.1968 4.582.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
66 0969.211.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
67 0944.751.968 2.360.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
68 0945.951.968 1.036.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
69 0917.2.4.1968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
70 0945.90.1968 2.390.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
71 0969.851.968 3.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
72 096.313.1968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
73 0977.14.1968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
74 096.280.1968 4.990.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
75 0985.961.968 6.840.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
76 0983.18.1968 18.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
77 097.199.1968 12.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
78 0989.88.1968 21.400.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
79 0946.211.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
80 0969.771.968 4.410.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
81 098.543.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
82 0911.501.968 2.370.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
83 0966.131.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
84 0975.6.3.1968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
85 0917.731.968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
86 0967.111.968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
87 0917.301.968 2.500.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
88 096964.1968 4.750.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
89 0945.97.1968 1.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
90 0948.1.6.1968 2.160.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
91 0977.38.1968 3.510.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
92 0949.431.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
93 0949.441.968 1.770.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
94 0966.811.968 4.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
95 0949.271.968 1.036.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
96 0967.5.3.1968 2.680.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
97 0981.19.19.68 14.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
98 0945.721.968 3.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
99 0941.301.968 3.280.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
100 0947.4.1.1968 1.200.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
101 0948.741.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
102 097.6361.968 3.420.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
103 0947.131.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
104 094.3.05.1968 2.690.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
105 0944.061.968 2.490.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
106 0949.981.968 4.430.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
107 0947.49.1968 3.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
108 0964.941.968 2.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
109 0988.93.1968 6.750.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
110 0963.92.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
111 0941.931.968 3.300.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
112 0943.42.1968 1.900.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
113 0963.47.1968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
114 09.1168.1968 23.550.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
115 0949.731.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
116 0946.391.968 3.280.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
117 0941.461.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
118 0946.411.968 1.190.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
119 0944.54.1968 1.225.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
120 0963.961.968 7.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status