Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0989.88.1968 21.400.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
2 0983.18.1968 18.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
3 0983.09.1968 15.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
4 0981.19.19.68 14.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
5 0969.79.1968 14.300.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
6 0963.22.1968 14.300.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
7 0986.13.1968 14.100.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
8 097.199.1968 12.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
9 0965.771.968 8.840.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
10 0972.11.1968 7.880.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
11 0963.961.968 7.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
12 0987.38.1968 7.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
13 0963.321.968 7.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
14 0985.961.968 6.840.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
15 0967.55.1968 6.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
16 0965.78.1968 6.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
17 0988.93.1968 6.750.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
18 0967.91.1968 6.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
19 096.179.1968 6.230.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
20 096.313.1968 6.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
21 0969.26.1968 5.860.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
22 0977.121.968 5.250.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
23 0975.92.1968 5.130.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
24 0984.9.5.1968 5.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
25 097.159.1968 5.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
26 0969.3.4.1968 5.050.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
27 0963.92.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
28 098.543.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
29 0967.111.968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
30 096.15.9.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
31 097.18.1.1968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
32 0974.991.968 5.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
33 096.280.1968 4.990.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
34 097775.1968 4.880.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
35 0969.48.1968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
36 0963.47.1968 4.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
37 096964.1968 4.750.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
38 0962.511.968 4.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
39 0987.15.1968 4.630.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
40 0987.06.1968 4.582.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
41 0964.161.968 4.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
42 0969.771.968 4.410.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
43 0971.611.968 4.390.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
44 0973.591.968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
45 0963.561.968 4.380.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
46 0962.671.968 4.350.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
47 0979.711.968 4.350.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
48 0966.811.968 4.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
49 097.406.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
50 097.191.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
51 098.19.7.1968 4.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
52 0968.4.5.1968 3.980.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
53 0968.031.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
54 0973.311.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
55 0989.501.968 3.800.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
56 0966.48.1968 3.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
57 0969.851.968 3.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
58 0973.701.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
59 0966.731.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
60 0962.701.968 3.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
61 0975.311.968 3.610.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
62 0965.44.1968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
63 0972.031.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
64 0973.95.1968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
65 0969.211.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
66 0966.131.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
67 0968.741.968 3.590.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
68 0977.38.1968 3.510.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
69 0962.791.968 3.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
70 0969.571.968 3.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
71 0973.301.968 3.490.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
72 0971.501.968 3.490.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
73 097.6361.968 3.420.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
74 0984.301.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
75 0975.491.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
76 0971.061.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
77 0971.541.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
78 0967.701.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
79 0964.871.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
80 0967.64.1968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
81 0974.641.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
82 0961.451.968 3.190.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
83 0965.081.968 3.120.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
84 0965.421.968 3.120.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
85 0972.471.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
86 0964.971.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
87 0963.641.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
88 0963.741.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
89 0961.241.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
90 0961.711.968 3.110.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
91 0964.671.968 3.050.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
92 0981.431.968 3.040.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
93 0971.941.968 3.040.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
94 0962.241.968 3.040.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
95 0961.971.968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
96 0975.6.3.1968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
97 0977.14.1968 3.000.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
98 0964.6.1.1968 2.990.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
99 0964.171.968 2.975.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
100 0974.631.968 2.975.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
101 0986.641.968 2.890.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
102 0967.13.1968 2.870.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
103 0964.001.968 2.830.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
104 0969.411.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
105 0974.941.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
106 0974.901.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
107 0963.541.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
108 0961.201.968 2.820.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
109 0967.41.1968 2.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
110 0969.451.968 2.760.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
111 0961.411.968 2.760.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
112 0979.48.1968 2.690.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
113 0967.5.3.1968 2.680.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
114 0964.941.968 2.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
115 0969.731.968 2.600.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
116 0967.84.1968 2.500.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
117 0967.491.968 2.090.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
118 0961.40.1968 1.990.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status