Sim Năm Sinh 1968

STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0333.881.968 5.350.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
2 0865.551.968 5.350.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
3 0866.861.968 7.150.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
4 0867.771.968 7.150.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
5 0325.551.968 5.350.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
6 08.6979.1968 5.650.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
7 08.2345.1968 7.030.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
8 081777.1968 7.030.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
9 08.5555.1968 7.310.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
10 09.01.07.1968 6.250.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
11 0907.6.6.1968 7.250.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
12 0899.6.8.1968 5.950.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
13 09.31.03.1968 5.250.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
14 09.07.10.1968 5.750.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
15 0888.86.1968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
16 09.19.07.1968 7.150.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
17 0822.041.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
18 0823.071.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
19 0814.071.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
20 0828.021.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
21 0922.68.19.68 5.350.000 Vietnamobile Sim lộc phát Đặt mua
22 0822.071.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
23 0824.051.968 5.950.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
24 0826.041.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
25 0825.011.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
26 0817.041.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
27 0869.23.1968 5.170.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
28 0823.011.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
29 0818.061.968 5.950.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
30 07.08.08.1968 6.700.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
31 0827.031.968 5.840.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
32 0814.101.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
33 0814.011.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
34 0822.051.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
35 0824.081.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
36 0812.041.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
37 0815.061.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
38 0815.111.968 5.950.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
39 0823.021.968 5.950.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
40 0963.961.968 7.450.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
41 0826.021.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
42 0824.041.968 5.950.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
43 0325.551.968 5.350.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
44 0818.051.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
45 0816.011.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
46 0812.061.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
47 0819.091.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
48 0983.21.1968 6.440.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
49 0826.091.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
50 0824.041.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
51 0827.051.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
52 0823.041.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
53 0825.101.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
54 0824.101.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
55 0825.071.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
56 0817.051.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
57 0827.071.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
58 0814.111.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
59 0826.041.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
60 0829.071.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
61 0816.091.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
62 089.666.1968 9.850.000 Mobifone Sim lộc phát Đặt mua
63 0984.9.5.1968 5.180.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
64 0828.091.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
65 08.26.01.1968 5.350.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
66 0824.021.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
67 0824.091.968 5.950.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
68 0823.121.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
69 0815.101.968 5.950.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
70 096.313.1968 5.950.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
71 0825.011.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
72 0819.061.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
73 0826.071.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
74 0813.121.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
75 0813.081.968 6.000.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
76 0965.77.1968 7.790.000 Viettel Sim lộc phát Đặt mua
77 08.17.08.1968 6.700.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
78 0816.061.968 5.800.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
79 0816.011.968 5.950.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
80 0815.061.968 5.950.000 Vinaphone Sim lộc phát Đặt mua
DMCA.com Protection Status